Φόρμα Υποβολής Παραπόνων

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Το αίτημα/πρόβλημα που περιγράφετε παρακάτω περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα:
Δηλώνω ότι πριν την υποβολή του παρόντος αιτήματος/παραπόνου έχω ήδη επικοινωνήσει προφορικά για την επίλυσή του με:
Το παράπονο/καταγγελία αφορά:
Κατανοώ ότι μετά την έγγραφη υποβολή του παρόντος αιτήματος/παραπόνου θα ακολουθηθεί η διαδικασία διαχείρισης αιτημάτων/παραπόνων εκπαιδευομένων του Κ.ΕΔΙ.ΒΙ.Μ και είμαι διαθέσιμος/-μη να συμμετάσχω στη διαδικασία διαμεσολάβησης για την επίλυσή του.
Δηλώνω υπεύθυνα οτι: