Αγγλική Ορολογία στον Τομέα των Επιχειρήσεων- Τουρισμού

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Αγγλική Ορολογία στον Τομέα των Επιχειρήσεων-Τουρισμού” αποτελείται από τρεις αυτοτελείς Διδακτικές/ Θεματικές ενότητες, διάρκειας δύο μηνών εκάστη. Το Πρόγραμμα συνολικά, έχει ως στόχο:

  • την εκπαίδευση των στελεχών επιχειρήσεων που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας
  • την παροχή εξειδίκευσης στο λεξιλόγιο, την ανάγνωση, την κατανόηση, την ομιλία και τη σύνταξη της Αγγλικής γλώσσας σε θέματα που σχετίζονται με τις εμπορικές σχέσεις, τις παρουσιάσεις, τις διαπραγματεύσεις, την οργάνωση επιχειρήσεων, τη διοίκηση ανθρώπινου προσωπικού κ.α.
  • την πρακτική γνώση για την αποτελεσματικότερη χρήση της Αγγλικής γλώσσας (σε αρχάριο και προχωρημένο επίπεδο) με έμφαση στον Τουρισμό
  • την εξάσκηση των προφορικών και γραπτών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, μέσω ενεργής συμμετοχής και πρακτικής κατά την διάρκεια του μαθήματος
  • την παροχή πλήρους γλωσσαρίου τουριστικών όρων και φράσεων πυο οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα άριστο επίπεδο επαγγελματικής επικοινωνίας
  • τη βελτίωση χρήσης της Αγγλικής γλώσσας από τους εμπόρους επιχειρηματίες (εργοδότες και αυτοαπασχολούμενους),τους εργαζόμενους στις εμπορικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα του διεθνές εμπορίου και ηλεκτρονικού εμπορίου , να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας στους καταναλωτές και πελάτες τους

Επιμέρους Διδακτικές Ενότητες

Ι. Business English (Διάρκεια 2 μήνες/ 30 Ώρες/ 1,15 ECTS)

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας “Business English” είναι η πρακτική γνώση για την αποτελεσματικότερη χρήση της Αγγλικής γλώσσας (σε αρχάριο και προχωρημένο επίπεδο) με έμφαση το περιβάλλον εργασίας και συζητήσεις επιχειρηματικού χαρακτήρα.

ΙΙ. Tourism English (Διάρκεια 2 μήνες/30 Ώρες/ 1,15 ECTS)

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας “Tourism English” είναι η βελτίωση όλων των δεξιοτήτων χρήσης της αγγλικής γλώσσας, όπως η κατανόηση κειμένου (reading), οι ακουστικές δεξιότητες (listening), η ικανότητα προφορικής συνεννόησης (speaking) και βεβαίως η γραμματική, μέσα από πραγματικά παραδείγματα και προσομοιώσεις καθημερινών περιστατικών από το χώρο του τουρισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται η οργάνωση εκδρομών, η παροχή τουριστικών πληροφοριών, η έκδοση εισιτηρίων, η εξυπηρέτηση σε τουριστικά καταλύματα, η αναζήτηση κόστους προϊόντων, η αναζήτηση πληροφοριών σε καταλόγους εστιατορίων, έντυπα με ωράρια αφίξεων/αναχωρήσεων και μέσων μαζικής μεταφοράς, η διαμόρφωση παρακλήσεων και καταγγελιών κλπ. ]

ΙΙΙ. English for International Trade and E-commerce (Διάρκεια 2 μήνες/ 30 Ώρες/ 1,15 ECTS)

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας “English for International Trade and E-commerce” είναι η εκμάθηση της Αγγλικής ορολογίας στον τομέα των διεθνών εμπορικών συναλλαγών και η βελτίωση των γνώσεων στην προφορική και γραπτή επικοινωνία  της Αγλικής γλώσσας  με πελάτες του εξωτερικού μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου.  Το σεμινάριο προσφέρει επιχειρηματικούς όρους σε λεξιλόγιο και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου  και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα άριστο επίπεδο επαγγελματικής επικοινωνίας