Διαχείριση Ασθενών και Οργάνωση Πελατολογίου

Εισαγωγή

Η «Διαχείριση των Ασθενών και η Οργάνωση του Πελατολογίου» αποτελούν ζωτικές πτυχές του κλάδου της υγείας και των υπηρεσιών πελατολογίου. Η αποτελεσματική διαχείριση των ασθενών περιλαμβάνει την ουσιαστική επικοινωνία, την κατανόηση των αναγκών τους, την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών και τη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης. Επίσης, η οργάνωση του πελατολογίου επιτρέπει τη συστηματική και αποδοτική διαχείριση των πελατών, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης πληροφοριών, της ανάλυσης δεδομένων και της ανάπτυξης στρατηγικών εξυπηρέτησης.

Τα συστήματα CRM έχουν αποδείξει ότι αποτελούν μία αρκετά οικονομική εφαρμογή, η οποία οργανώνει αποτελεσματικά τη λειτουργία της επιχείρησης και προσδίδουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού Προγράμματος στη «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ», ο σπουδαστής θα έχει τη δυνατότητα, είτε ως επαγγελματίας να διαχειρίζεται τις πληροφορίες στο χώρο εργασίας του (Επιχείρηση, Οργανισμός, Νοσοκομείο, ιατρείο, φαρμακείο, κ.ά.), είτε ως απλός χρήστης να  αναζητά, να διαχειρίζεται και να αξιολογεί τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε βάσεις και στο διαδίκτυο.

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης και η αναβάθμιση της ποιότητας στην διαχείριση των μονάδων υγείας, χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και πρακτικές. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην εμπειρική διάχυση της επιστημονικής γνώσης, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να εμβαθύνει σε θέματα που αφορούν την διαχείριση των ασθενών με συστηματικό, αποτελεσματικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, οδηγώντας τελικά στην ολιστική ανέλιξη του συστήματος υγείας.