Διαπραγματεύσεις Αναδιάρθρωσης Δανεισμού Επιχειρήσεων

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Διαπραγματεύσεις Αναδιάρθρωσης Δανεισμού Επιχειρήσεων (Corporate Debt Restructuring Negotiations) είναι το μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα στον τομέα των επαγγελματικών διαπραγματεύσεων στον χώρο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και της Τραπεζικής. Απευθύνεται σε επαγγελματίες και στελέχη στους τομείς της οικονομικής διοίκησης οι οποίοι στοχεύουν σε υψηλού επιπέδου επιμόρφωση και εξειδίκευση σε επαγγελματικές τεχνικές και μεθοδολογίες. Εστιάζει στις τεχνικές και προσεγγίσεις για την επίτευξη του βέλτιστου εφικτού αποτελέσματος όταν κρίνεται απαραίτητη η μεταβολή πλάνου, ή και των όρων, εξυπηρέτησης των απαιτήσεων μιας επιχείρησης ώστε αυτή να καταστεί ικανή να επιδιώξει με αποτελεσματικότητα τους στόχους της.  Με οδηγό την πολυετή εμπειρία σε ιδιαίτερα απαιτητικές και πολύπλοκες επαγγελματικές διαπραγματεύσεις, ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Διαπραγματευτών Οικονομικής Διοίκησης και το Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας και Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προσφέρουν ένα μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο παρέχει όλα τα “εφόδια” που χρειάζεται ο επαγγελματίας διαπραγματευτής για να επιτευχθεί “το πέρασμα” από τη Θεωρία στην Πράξη στοχεύοντας μέσω ισχυρών και αναγνωρισμένων συνεργασιών να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη μιας νέας “γενιάς” πιστοποιημένων επαγγελματιών διαπραγματευτών (certified professional negotiators) οι οποίοι θα προσδώσουν ιδιαίτερη αξία σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικότητας και του χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ.