Διοίκηση και Μετασχηματισμός Εκπαιδευτικών Μονάδων

Εισαγωγή

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και οι αλλαγές στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες απαιτούν από τις εκπαιδευτικές μονάδες να προσαρμοστούν προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις. Η διοίκηση αποτελεί την κατευθυντήρια δύναμη πίσω από τον όποιο μετασχηματισμό τον μονάδων, παρέχοντας την απαραίτητη ηγεσία, στρατηγική προβληματισμό και αναπτυξιακές προοπτικές. Ο μετασχηματισμός εκπαιδευτικών μονάδων αναφέρεται στην επανασχεδίαση και αναδιοργάνωση των διαδικασιών, πρακτικών και δομών με σκοπό την αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων μάθησης. Με την ορθή εφαρμογή της διοίκησης και τον στοχευμένο μετασχηματισμό, οι εκπαιδευτικές μονάδες μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που ευνοεί την αρμονική ανάπτυξη των μαθητών και προετοιμάζει τους νέους για τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Το πρόγραμμα “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ” επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως η ταχύτατη τεχνολογική πρόοδος, η πολυπολιτισμικότητα, οι κοινωνικές αλλαγές και οι αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές στρατηγικές διοίκησης και μετασχηματισμού.

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης, η βελτίωση της θέσης τους στην αγορά εργασίας και η εμπειρική διάχυση της επιστημονικής γνώσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα εισάγει τους σπουδαστές στο αντικείμενο και τις μεθόδους της διοίκησης και του μετασχηματισμού με έμφαση το ιδιαίτερο πλαίσιο των εκπαιδευτικών μονάδων. Στόχος του μαθήματος είναι να εξοπλίσει  τους σπουδαστές με εισαγωγικές γνώσεις στο ευρύ φάσμα της διοίκησης εκπαιδευτικών οργανισμών και του μετασχηματισμού και μεταρρύθμισης των επιμέρους συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το εύρος των θεμάτων που εξετάζονται ετοιμάζει τους σπουδαστές για τη κατανόηση των διοικητικών προκλήσεων, τη στρατηγική θεώρηση ζητημάτων αυτών, καθώς και την περαιτέρω εμβάθυνση στη θεωρία και πρακτική της διοίκησης και του μετασχηματισμού.