Ε-learning στις Ναυτιλιακές Σπουδές

Εισαγωγή

Το Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (“e – learning στις Ναυτιλιακές Σπουδές”, ‘‘e–Learning in Maritime Studies”), με αντικείμενο θέματα περί Ναυτιλίας και τη Θαλάσσια Οικονομία, φέρει τη σφραγίδα μελών του έμπειρου Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών και επιλεγμένων σε εξειδικευμένα αντικείμενα συνεργατών του. Όλα τα νέα προγράμματα που αναπτύσσονται, σχεδιάζονται με γνώμονα τις γνώσεις και τις δεξιότητες που ζητούνται στην αγορά εργασίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός δυναμικού και ανταγωνιστικού επαγγελματικού προφίλ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους στην συγκεκριμένη αγορά εργασίας ή να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο πλαίσιο του επαγγελματικού τους χώρου. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν εγγραφή σε μία από τις κάτωθι επιλογές:

Επιλογή 1: Επαγγελματικά Σεμινάρια Μικρής Διάρκειας (3 εβδομάδες/ 26 Διδακτικές Ώρες/ 1 ECTS)

1. Πρόληψη και Διαχείριση της Θαλάσσιας Ρύπανσης

2. Ηγεσία, επικοινωνία και Ομάδες στη Ναυτιλία

3. Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών

4. Ship Efficiency (Αποδοτικότητα Πλοίου)

5. Ειδικά θέματα Ναυτιλιακής Λογιστικής

6. Εισαγωγή στις Ναυλώσεις Ξηρού Φορτίου

7. Επικοινωνία και Διαχείριση Κρίσεων στη Ναυτιλία

8. Αγγλική Ναυτιλιακή ορολογία

Επιλογή 2: Επαγγελματικά Σεμινάρια Μεγάλης Διάρκειας (6 εβδομάδες/ 52 Διδακτικές Ώρες/ 2 ECTS)

1. Περιβάλλον και ασφάλεια στη Ναυτιλία. Οικονομική Προσέγγιση

2. Λειτουργία Υδροπλάνων και Υδατοδρομίων στην Ελλάδα

3. Εισαγωγή στην Ναυτιλιακή Λογιστική

4. Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική (ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ ΑΓΓΛΙΚΑ)

5. Οικονομικά των Θαλάσσιων Μεταφορών / Ναυλαγορές

6. Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

7. Ναυτασφαλίσεις (ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ ΑΓΓΛΙΚΑ)

8. Λιμενική Βιομηχανία και Ναυτιλιακές Αγορές

9. Maritime Strategy and Policy (Ναυτιλιακή Στρατηγική και Πολιτική)

10. Πληροφοριακά Συστήματα Ναυτιλίας (ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ ΑΓΓΛΙΚΑ)

11. Διαπραγμάτευση και Ναύλωση Φορτηγού Πλοίου στην Πράξη (ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ ΑΓΓΛΙΚΑ)

Επιλογή 3: Μαθήματα (12 εβδομάδες/ 104 Διδακτικές 'Ωρες/ 4 ECTS)

1. Ναυτιλιακή Λογιστική

2. Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων

Επιλογή 4: Κατεύθυνση: Συνδυασμός Διδακτικών ενοτήτων (15 εβδομάδες/ 156 Διδακτικές 'Ωρες/ 6 ECTS)

1. Βιωσιμότητα και Θαλάσσιο Περιβάλλον

2. Λιμάνια και Λειτουργία Τερματικών

3. Ναυλώσεις

4. Ναυτιλιακή Διοίκηση και Οργάνωση

5. Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας

6. Ναυτιλιακή Λογιστική

7. Ναυτασφαλίσεις –Διαιτησία- Διαμεσολάβηση

8. Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα στις Θαλάσσιες Μεταφορές