Κοινωνικές Επιστήμες και Οικονομία – Πωλήσεις

Εισαγωγή

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ» διαρθρώνεται σε δύο αυτοτελείς  διδακτικές/ θεματικές ενότητες, διάρκειας δύο μηνών εκάστη. Μέσα από τις επιμέρους ενότητες αναλύονται, με άμεσο τρόπο, κάποιοι από τους παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην ικανοποίηση του πελάτη και προτείνονται λύσεις για την καλύτερη διαχείριση της σχέσης μαζί του τόσο κατά, όσο και μετά την πώληση. Στόχος είναι η περιγραφή μιας άλλης, πιο σύγχρονης διάστασης της τακτικής των πωλήσεων, η οποία καθιστά τον πωλητή σύμβουλο του πελάτη. Μιας διάστασης η οποία δεν περιορίζεται πλέον στις έμφυτες ικανότητες του πωλητή, αλλά στον εφοδιασμό του με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις, οι οποίες θα του δώσουν την δυνατότητα να πουλά δημιουργώντας ένα διάλογο βασισμένο και επικεντρωμένο πάντοτε στις ανάγκες του πελάτη. Τέλος, το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάδειξη του ρόλου των εργαζομένων που μπορεί να κάνει την επιχείρηση, όχι μόνο να διαπρέψει, αλλά να θριαμβεύσει σε καιρούς κρίσης.

Επιμέρους Διδακτικές Ενότητες

I.Επιτέλους Πουλάω! Τα πάντα για τις Πωλήσεις (Διάρκεια 2 μήνες/ 20 ώρες/ 0,77 ECTS)

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας «Επιτέλους Πουλάω! Τα πάντα για τις Πωλήσεις» είναι η κατανόηση των τεχνικών, οι οποίες θα βοηθήσουν τον νέο, αλλά και τον έμπειρο πωλητή Β2Β ή/και B2C πώλησης να:

 • Κατανοήσει την σημασία της συνεργασίας στην ομάδα των πωλητών
 • Επιτυγχάνει με ευκολία τους στόχους και τα επιθυμητά για την επιχείρηση αποτελέσματα
 • Κάνει ικανοποιητικές πωλήσεις στους πελάτες του είτε πηγαίνει στο χώρο τους ή έρχονται στην επιχείρηση
 • Αξιολογήσει τη διαδικασία της πώλησης που ακολουθεί σύμφωνα με όσα διαμείβονται στο πρόγραμμα και να συγκρίνει τους στόχους του με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει
 • Εντοπίσει τα δυνατά του σημεία και να βελτιώνει συνεχώς τις αδυναμίες του
 • Οικοδομήσει ισχυρές και μόνιμες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους μόνιμους και τακτικούς πελάτες της επιχείρησης
 • Βελτιώσει την προσωπική του εικόνα και τις προσωπικές του αδυναμίες
 • Διατηρεί έντονο το ενδιαφέρον του πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια της πώλησης και σύντομα να κερδίζει την εμπιστοσύνη του.

Στόχος είναι η εκπαίδευση των πωλητών της επιχείρησης ώστε να βελτιώνουν συνεχώς τις γνώσεις τους, τις δεξιότητές και τις συμπεριφορές τους, εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα την εμπειρία τους, ακούγοντας και μαθαίνοντας μαζί με τον πελάτη. Επιδιώκεται, η αρτιότερη προετοιμασία και οργάνωση του πωλητή πριν από την συνάντησή του με τον υπάρχοντα ή/και τον υποψήφιο πελάτη, η απόκτηση των κατάλληλων αντανακλαστικών για άμεση αντίδραση στις δικαιολογίες που προβάλλει ο πελάτης, η γνώση λήξης μιας διαφωνίας με τον πελάτη χωρίς να διαταράσσονται οι μεταξύ τους σχέσεις και η σωστή διαχείριση του χρόνου που έχει στη διάθεσή του ο πελάτης.

II. Η Εξυπηρέτηση του Πελάτη (Διάρκεια 2 μήνες/ 20 ώρες/ 0,77 ECTS)

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας «Η Εξυπηρέτηση του Πελάτη» είναι η δημιουργία πιστών πελατών. Οι πιστοί πελάτες προκύπτουν από την ικανοποίηση και  την υπέρβαση των προσδοκιών τους, και όχι από την απλή κάλυψη των αναγκών τους, γεγονός που αποτελεί υποχρέωση της επιχείρησης. Η αντιμετώπιση του κάθε πελάτη ως μοναδικού, η συχνή επικοινωνία μαζί του για τις εμπειρίες του από τη μεταξύ μας συνεργασία, το πραγματικό ενδιαφέρον και η  εξασφάλιση ότι προσφερόμενη εξυπηρέτηση – φροντίδα αποτελεί μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία, κρίνονται απαραίτητες. Κάθε πελάτης θα πρέπει να σκέφτεται “τι εμπειρία μπορώ να βιώσω στην επιχείρηση με την οποία συνεργάζομαι και που δεν μπορώ να την έχω οπουδήποτε αλλού; ” Η θετική διαχείριση και η υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών είναι το κλειδί για ικανοποιημένους πελάτες. Μέσω της εν λόγω διδακτικής ενότητας επιδιώκεται οι συμμετέχοντας να κατανοήσουν τη σημασία της εξαιρετικής εξυπηρέτησης και φροντίδας του πελάτη. Όχι με δουλικότητα, αλλά με τον αρμόζοντα επαγγελματισμό! Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων των στελεχών που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και θα κληθούν να διαχειριστούν την σχέση με έναν ή περισσότερους πελάτες. Βασιζόμενη πάνω στις υπάρχουσες γνώσεις, την εμπειρία και τις συμπεριφορές των υπευθύνων, η παρούσα διδακτική ενότητα συμβάλλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους με:

 • Την κατάλληλη προετοιμασία και οργάνωση στη διαχείριση της σχέσης με τον πελάτη
 • Την απόκτηση των κατάλληλων αντανακλαστικών ώστε να αντιλαμβάνονται τις προσδοκίες του πελάτη και όχι μόνο να τις ικανοποιούν αλλά, αν είναι εφικτό και να τις ξεπερνούν
 • Την αντίσταση στην πίεση του πελάτη όταν αυτός φαίνεται να μην έχει το δίκαιο με το μέρος του
 • Την απόκτηση της απαιτούμενης γνώσης σχετικά με την εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Την τήρηση της δέσμευσης απέναντι στον πελάτη
 • την συνεχή ανατροφοδότηση προς τη διοίκηση και τους προϊσταμένους σχετικά με τις πηγές παραπόνων των πελατών
 • την κατανόηση της λειτουργίας των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης και το συντονισμό τους στην φροντίδα του πελάτη