Ναυτιλιακή Λογιστική Σύμφωνα με IFRS- Θεωρία & Πρακτικές Εφαρμογές στο Danaos Financial Suite

Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο “Ναυτιλιακή Λογιστική Σύμφωνα με IFRS- Θεωρία & Πρακτικές Εφαρμογές στο Danaos Financial Suite” έχει ως αντικείμενο τη λογιστική αντιμετώπιση θεμάτων/ γεγονότων πλοιοκτητριών εταιρειών της ποντοπόρου ναυτιλίας (ναυτιλιακή λογιστική). Σκοπός του είναι να μυήσει τον συμμετέχοντα στις ιδιαιτερότητες της ναυτιλιακής λογιστικής και να τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει και να αποτυπώσει λογιστικά τα συνήθη θέματα των ναυτιλιακών εταιρειών που απαντώνται στην πράξη.