Οικονομία, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Εισαγωγή

Το πρόγραμμα “Οικονομία, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση” αποτελεί μια διεπιστημονική πρωτοβουλία που συνδυάζει δύο σημαντικούς τομείς, την οικονομία και την ειδική αγωγή, με στόχο να προωθήσει την κατανόηση και την ανάπτυξη σε αυτές τις περιοχές. Αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, ειδικούς αγωγής, οικονομολόγους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Μέσω του προγράμματος αυτού, ανοίγονται νέοι ορίζοντες και δημιουργούνται ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων και πρακτικών που ενισχύουν την οικονομική εκπαίδευση και την υποστήριξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το πρόγραμμα εξετάζει ζητήματα, όπως η εκπαίδευση σπουδαστών με ειδικές ανάγκες και συνιστά μια συστημική και εποικοδομητική προσέγγιση με έμφαση στην οικονομική, ψυχοπαιδαγωγική σκέψη και πράξη και  απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και κυρίως σε Εκπαιδευτικούς Α’βάθμιας και Β’βάθμιας, όλων των ειδικοτήτων, Γενικής ή Ειδικής Εκπαίδευσης, Ειδικό επιστημονικό προσωπικό (ΕΕΠ), Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), φοιτητές Ειδικής Αγωγής, γονείς, βρεφονηπιοκόμους, ψυχολόγους, καθώς και σε όλους όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα της Οικονομίας και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση των συμμετεχόντων στις βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης σε θέματα ειδικής αγωγής και η εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πρακτική. Οι επιμέρους στόχοι αυτού συνδυάζουν θεωρητική γνώση, πρακτικές προσεγγίσεις και δεξιότητες, και αποσκοπούν στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατανόησης θεμάτων που άπτονται του κλάδου της ειδικής αγωγής και της οικονομίας, προάγοντας την ισότητα και την κοινωνική συνοχή στην κοινωνία. Εν ολίγοις, το Πρόγραμμα διευρύνει το πεδίο της γνώσης και της εμπειρίας στους τομείς της οικονομίας και της ειδικής αγωγής, παρέχοντας την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις και βέλτιστες πρακτικές. Σε αυτό, παρουσιάζονται οι σύγχρονες προσεγγίσεις για την αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επιδιώκοντας τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων.