Σύγχρονη Τραπεζική Διοίκηση

Εισαγωγή

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Σύγχρονη Τραπεζική Διοίκηση» διαρθρώνεται σε τρεις αυτοτελείς  διδακτικές/ θεματικές ενότητες, διάρκειας τεσσάρων, τριών και τριών μηνών αντίστοιχα. Μέσα από αυτές τις ενότητες, επιδιώκεται η εξοικείωση και η κατανόηση βασικών εννοιών και μηχανισμών της τραπεζικής. Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση σε τρέχοντα τραπεζικά θέματα και  να δώσει στους συμμετέχοντες ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε μια όλο και πιο ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Η τραπεζική αγορά αλλάζει συνεχώς καθώς νέες τεχνολογίες περνάνε από το στάδιο του απλού εργαλείου για να καταλήξουν στο να γίνουν μόδα. Ο μέσος άνθρωπος, υιοθετεί καθημερινά καινούργιες τάσεις. Στη σκληρή Ελληνική τραπεζική πραγματικότητα χώρος για πραγματική ανάπτυξη υπάρχει μόνο για εκείνους που βλέπουν στο μέλλον. Ο πελάτης πλέον δεν χρειάζεται (ή δεν θέλει) να πάει στο κατάστημα. Οι υπηρεσίες που προσφέρει η τράπεζα είναι εκείνες που πρέπει να φτάσουν στον πελάτη. Γίνεται αυτό χωρίς να χαθεί η προσωπική επαφή. Σε αυτό το πνεύμα και με βλέμμα στις εξελίξεις (Ελλάδα, εξωτερικό, νέες τεχνολογίες), θα προσπαθήσουμε να εφοδιαστούμε με χρήσιμη γνώση, για τον τραπεζικό λειτουργό και την τράπεζα, για τον υπάλληλο εταιρίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και για την εταιρία.
Κατά την ολοκλήρωση της μελέτης του μαθήματος, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν, να κατανοούν και να περιγράφουν:

• Τις βασικές έννοιες της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής
• Τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Τραπεζικής
• Τις μεθόδους και τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών
• Τις νέες μεθοδολογίες Project Management που ακολουθούνται
• Τις νέες τεχνολογίες που υιοθετούνται στο χώρο της Τραπεζικής

Επιμέρους Διδακτικές Ενότητες

Ι. Τράπεζες – Τραπεζικές Χορηγήσεις – Τραπεζικοί Κίνδυνοι (Διάρκεια 4 μήνες/ 40 ώρες/ 1,54 ECTS)

   

ΙΙ. Μοντέρνο Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Προϊόντων (Διάρκεια 3 μήνες/ 30 ώρες/ 1,15 ECTS)

ΙΙΙ. Digital Banking Fundamentals (Διάρκεια 3 μήνες/ 30 ώρες/ 1,15 ECTS)