Γεώργιος Τζαβελάς

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής Και Aσφαλιστικής Eπιστήμης
Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής
Τακτικό Μέλος

Συνοπτικό βιογραφικό

Ο Δρ. Γεώργιος Τζαβελάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι κάτοχος Διδακτορικού στη Μαθηματική Στατιστική (1994) και Μεταπτυχιακού/ Master of Arts (1991) από το University of Maryland at College Park, U.S.A. και βασικού Πτυχίου (Β.S) στα Μαθηματικά (1984) από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το 1993 έλαβε βραβείο υποδειγματικής διδασκαλίας από την Επιτροπή Επαγγελματικής Ανάπτυξης Προπτυχιακών Σπουδών, από το University of Maryland at College Park, U.S.A., ενώ κατά τα έτη 1981, 1982 και 1983 διακρίθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών για τις επιδόσεις τους ως προπτυχιακός φοιτητής, καθώς κατατάχθηκε στο 5% των καλύτερων σπουδαστών. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι Πιθανότητες και Στατιστική και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Στατιστική Συμπερασματολογία, Ασυμπτωτική Στατιστική και Προβλήματα Χαρακτηρισμού. Ο Δρ. Γεώργιος Τζαβελάς έχει δημοσιεύσει πάνω από 40 εργασίες σε έγκριτα περιοδικά και έχει διατελέσει κριτής σε διεθνή περιοδικά όπως Applied Statistics, Journal of Information and Mathematical Science, .Journal of Statistical Computation and Simulation, Communication in Statistics – Theory and Method,Communication in Statistics – Simulation and Computation, Statistics and Probability Letters κ.α.

Προγράμματα που συμμετέχει