Δημήτριος Σάμψων

Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Τακτικό μέλος

Συνοπτικό βιογραφικό

Ο Δημήτριος Γ Σάμψων γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (1989) και Δρ.  Μηχανικός του Department of Electronic Systems Engineering, University of Essex, UK (1995). Υπηρετεί στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ως Καθηγητής (Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής) και Εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής από τον Οκτώβριο 2001. Έχει διατελέσει Καθηγητής και Διευθυντής Έρευνας στο School of Education, Curtin University, Australia (2015-2017), Επισκέπτης Καθηγητής στα: University of Tartu, Estonia (2017), The University of Hong Kong, R.P. China (2016), University of North Texas USA (2013), Beijing Normal University, R.P. China (2013), Peking University, Beijing, R.P. China (2013), University of Tunis, Tunisia (2012, 2013), National Sun Yat-sen University, Taiwan (2011), Athabasca University, Canada (2010), και Ερευνητής (1999-2003) και Συνεργαζόμενος Ερευνητής (2003-2016) του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας.

Η ερευνητική του δραστηριότητα από το 1996 επικεντρώνεται στην θεματική περιοχή των ψηφιακών συστημάτων που υποστηρίζουν την μάθηση και την εκπαίδευση. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας περισσότερων από 345 επιστημονικά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και συνέδρια και έχει επιμεληθεί 19 επιστημονικά βιβλία που έχουν δημοσιευτεί από την Springer, 30 θεματικά τεύχη σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 45 πρακτικά διεθνών συνεδρίων, με περισσότερες από 8700+ ετεροαναφορές και h-index 43 (Scholar Google, Φεβρουάριος 2023). Έχει βραβευτεί 10 φορές με Best Paper Award σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια για την έρευνα του στο πεδίο της ψηφιακών συστημάτων για την μάθηση και εκπαίδευση. Έχει προσκληθεί ως προσκεκλημένος ομιλητής σε 120+ διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια και μεταπτυχιακά προγράμματα από το 2001. Έχει συμμετάσχει ή συμμετέχει σε 70+ έργα έρευνας και τεχνολογικής καινοτομίας ως ερευνητής, ως διευθυντής έρευνας ή ως διευθυντής ερευνητικού προγράμματος. Από το 2003, έχει επιβλέψει επιτυχώς 100+ μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες στην έρευνά τους και έχει καθοδηγήσει 75+ προπτυχιακούς φοιτητές στην διπλωματική τους εργασία.

Έχει διατελέσει Chair του IEEE Computer Society Technical Committee in Learning Technology (2008-2011, 2015-2018), Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) (2007-2014) και Διευθυντής Έκδοσης (Editor-in-Chief, 2003-2018) του Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού Educational Technology and Society Journal (που κατέχει την 5η θέση στην παγκόσμια κατάταξη των Scholar Google Top Publications in Educational Technology). Έχει επίσης διατελέσει ή διατελεί ως μέλος της Συντακτικής Επιτροπής 26 Διεθνών και Εθνικών Επιστημονικών Περιοδικών, Πρόεδρος ή Μέλος Επιτροπής Διοργάνωσης 85+ Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων και Μέλος 600+ Επιστημονικών Επιτροπών Προγράμματος Διεθνών/Εθνικών Συνεδρίων.

Το Massive Online Open Course (MOOC) που ανέπτυξε και το οποίο προσφέρεται μέσω του edX (Analytics for the Classroom Teacher) έχει προσελκύσει 25000 συμμετέχοντες από 180 χώρες από τον Οκτώβριο 2016. Την περίοδο 2018-2021, διεύθυνε μια διεθνή κοινοπραξία Πανεπιστημίων και Βιομηχανίας (Learn2Analyse) που έχει ως στόχο την προώθηση του Educational Data Literacy για όλους τους επαγγελματίες της Εκπαίδευσης  με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Erasmus+ Knowledge Alliance Program).

Τον Ιούλιο 2012 έλαβε το IEEE Computer Society Distinguished Service Award και τον Ιανουάριο 2013 του απονεμήθηκε ο τίτλος του IEEE Computer Society Golden Core Member σε αναγνώριση της συνεισφοράς του στο πεδίο των ψηφιακών συστημάτων για την μάθηση και εκπαίδευση.

Τον Σεπτέμβριο 2018 έλαβε το ετήσιο βραβείο Golden Nikola Tesla Chain Award 2018 for International Outstanding Achievements in the field of Engineering Pedagogy από τον Διεθνή Οργανισμό International Society of Engineering Pedagogy (IGIP) για την συνεισφορά του στην αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Μηχανικών.

Προγράμματα που συμμετέχει