Εγγλέζος Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Τραπεζικής Διοικητικής
Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής
Αναπληρωματικό Μέλος

Συνοπτικό βιογραφικό

Ο Νικόλαος Εγγλέζος είναι Επίκουρος Καθηγητής στα Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά. Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (M.Sc. και M.Phil.) στα Μαθηματικά καθώς και διδακτορικού διπλώματος (Ph.D.) στα Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά από το Graduate School of Arts and Sciences του Columbia University. Επί του παρόντος είναι ο ακαδημαϊκός συντονιστής του προγράμματος Erasmus+, ενώ έχει διατελέσει ακαδημαϊκός διευθυντής του Τμήματος Οικονομικών & Οικονομετρίας στο Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο ICRE8. Αποτέλεσε επίσης ερευνητικό υπότροφο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), καθώς και των ερευνητικών προγραμμάτων IKYDA και ΘΑΛΗΣ.

Προγράμματα που συμμετέχει