Φωτεινή Ασδεράκη

Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
Τακτικό μέλος

Συνοπτικό βιογραφικό

Η Δρ. Φωτεινή Ασδεράκη είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι Πρόεδρος της Διδακτορικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας, Βρυξέλλες από το 2019. Της έχει απονεμηθεί Έδρα Jean Monnet στις Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτομία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τo 2016. Είναι διευθύντρια του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC), του Bologna Resource Center και συν-διευθύντρια του κοινού Jean Monnet Κέντρου Αριστείας (East-Med Jean Monnet Centre of Excellence-EXCELEM). Είναι ακαδημαϊκή συντονίστρια του προγράμματος Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του δικτύου Teachers4Europe καθώς και πολλών άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών ενώσεων κι έχει λάβει μέρος σε διεθνή ακαδημαϊκά συνέδρια (ISA, CES, ESA, ECPR, UACES). Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα και την Ευρώπη ως Αντιπρόεδρος στο Board του International Bureau of Education της Unesco και έχει λάβει μέρος εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε υπουργικές διασκέψεις και σε διμερείς κι ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας. Είναι κάτοχος Πτυχίου στην Πολιτική Επιστήμη και τη Δημόσια Διοίκηση, Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές και Διδακτορικού Διπλώματος με Άριστα από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. H διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Ο Σχηματισμός ενός Διεθνούς Καθεστώτος: Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης», βραβεύτηκε από την Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών με την Τιμητική Υποτροφία της Εθνικής Τράπεζας στη μνήμη Θεόδωρου Καρατζά για την καλύτερη διδακτορική διατριβή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές κατά την περίοδο 2004-2008, ενώ έχει λάβει δύο φορές υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για τις επιδόσεις της. Επιπλέον, έχει τέσσερα χρόνια σπουδών στις παιδαγωγικές επιστήμες.

Προγράμματα που συμμετέχει