Έναρξη Σεμιναρίου “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ”

To Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Περαιώς μέλος του δικτύου UNeECC
5 Απριλίου, 2024

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε συνεργασία με την PwC, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο της παροχής οικονομικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης, ανακοινώνει την έναρξη του νέου επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο “BUSINESS RESILIENCE CRISIS MANAGEMENT”, στις 28 Μαρτίου, 2024.

Το Πρόγραμμα, διάρκειας 10 εβδομάδων, αποσκοπεί στην οικοδόμηση βασικών δεξιοτήτων στους καταρτιζόμενους και παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις στην επιχειρηματική ανθεκτικότητα και τη διαχείριση κρίσεων με σκοπό να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα καινούρια δεδομένα, λόγω των συνεχών μεταβολών του επιχειρηματικού και εργασιακού τους περιβάλλοντος.

Στόχος είναι η παροχή στους συμμετέχοντες, των απαραίτητων δεξιοτήτων για μια καριέρα στον τομέα της Επιχειρησιακής Συνέχειας, η αναβάθμιση και επικαιροποίηση των γνώσεών τους σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και η εκπαίδευσή τους από αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα στελέχη στον τομέα της Επιχειρησιακής Ανθεκτικότητας.

 

Επιμέρους ενότητες που εξετάζονται:

✔ Επιχειρηματική συνέχεια-διαχείριση κρίσεων

✔ Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

✔ Χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα

✔ Τεχνολογική ανθεκτικότητα

✔ Ανθεκτικότητα στην φήμη της επιχείρησης

✔ Εσωτερικός έλεγχος

 

Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου, θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης από το Κ.Ε.Δ.Ι.Β.Ι.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με την PwC.

 

🌐 Business Resilience 360: Crisis-Ready Strategy

  ℹ️ Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ