5 Απριλίου, 2024

To Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Περαιώς μέλος του δικτύου UNeECC

Σας γνωρίζουμε πως από τον Μάρτιο του έτους 2024, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποτελεί πλέον μέλος του University Network of the European Capitals of Culture (UNeECC), γεγονός που συμβάλλει στην εξωστρέφεια του Κέντρου.
12 Μαρτίου, 2024

Έναρξη Σεμιναρίου “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ”

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε συνεργασία με την PwC, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο της παροχής οικονομικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης, ανακοινώνει την έναρξη του νέου επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο “BUSINESS RESILIENCE CRISIS MANAGEMENT”, στις 28 Μαρτίου, 2024.