12 Μαρτίου, 2024

Έναρξη Σεμιναρίου “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ”

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε συνεργασία με την PwC, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο της παροχής οικονομικών συμβουλών και συμβουλών διαχείρισης, ανακοινώνει την έναρξη του νέου επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο “BUSINESS RESILIENCE CRISIS MANAGEMENT”, στις 28 Μαρτίου, 2024.