Σωτήριος Καρκαλάκος

Σωτήριος Καρκαλάκος

Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Συνοπτικό βιογραφικό

Ο Σωτήριος Καρκαλάκος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έλαβε Πτυχίο BA στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα MSc στα Χρηματοοικονομικά από το Florida Atlantic University και Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά από το University of Illinois at Urbana-Champaign. ΄Εχει εργαστεί στο University of Exeter και στο Keele University της Μ. Βρετανίας. Έχει διδάξει στο DePaul University, καθώς και στο University of Illinois at Urbana-Champaign των ΗΠΑ.
Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, στον ιδιωτικό τομέα σε θέματα εκπαίδευσης, επιχειρησιακών σχεδίων και επενδύσεων. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς η εκπόνηση επενδυτικών μελετών αποτελούν μέρος της επαγγελματικής δραστηριότητάς του. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως το European Economic Review, Canadian Journal of Economics, το Regional Science and Urban Economics, το International Journal of Finance and Economics, το Journal of Macroeconomics, International Business Review και το Journal of Applied Economics, καθώς και σε συλλογικούς τόμους. Παράλληλα, είναι ακαδημαϊκός κριτής στα περιοδικά European Economic Review, Canadian Journal of Economics, Journal of International Economics, Journal of Urban Economics, Regional Studies και Journal of Applied Economics. Τέλος, συμμετέχει σε συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Προγράμματα που συμμετέχει